Train the trainer

Kulturhälsoboxarna står nu framme i väntrummen på landets vårdcentraler och de har väckt stort intresse!

För att initiera egna kulturpaletter på vårdcentralen erbjuder projektet skräddarsydda train-the-trainer upplägg:

  1. Inledande seminarium med forskare och kulturarbetare från projektet kulturpaletten (praktik och teori)
  2. Initiering av aktivitet tillsammans med lokala kulturarbetare med systematisering utifrån vårdcentralens målsättning och behov
  3. Uppföljning tillsammans med forskare och verksamhetschef

Digital kulturhälsoutbildning i vårdkontext under uppbyggnad.

Anmälan under fliken kontakt