Frågor och svar

  • Vetenskaplig artikel kopplad till kulturpaletten kan laddas ner här
  • Kulturhälsoboxar har nu nått landets alla vård- och hälsocentraler
  • Välbesökt Pressrelease av Kulturhälsoboxen gick av stapeln den 27 januari på Stallet i Stockholm
  • Samarbeten pågående med flertal vårdcentraler och universitet
  • Train the trainer program har initierats på flera håll i landet (se under fliken train the trainer)
  • Samarbete med Umeå stad under hela kulturhuvudstadsåret 2014 (boxrelease 10 februari i Umeå Landstingshus kl 10.00 – 11.00 och på Umeå Universitet kl 12.10 – 13.00)
  • Skräddarsydda seminarier kopplade till kulturhälsoboxen inplanerade under året (anmälan under fliken kontakt)
  • Seminarieserie kopplad till Kultur och folkhälsa och Kulturhälsoboxen i Göteborg 26/3 2014, i Malmö 8/4 2014, i Umeå 23/9 2014, i Stockholm 22-23/10 2014-01-29