Forskargruppen

Med dr Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare och författare till ett flertal böcker inom kulturhälsoområdet. Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, socialmedicin Uppsala Universitet, Centrum för Social Hållbarhet CSS Karolinska Institutet

Forskarassistent Christina Grape Viding, leg sjuksköterska

Med dr Walter Osika, kardiolog, psykiatriker, stressforskare, Förestår Centrum för Social Hållbarhet KI

Professor emeritus Töres Theorell, stressforskare